Project Overview

EET vstoupilo do druhé fáze

Rádi bychom se společně s vámi vrátili k problematice elektronické evidence tržeb, která od 1. března vstoupila do své druhé fáze, kdy ji začaly používat i subjekty v maloobchodě a velkoobchodě. Konkrétně se jedná o tyto klasifikace

 • NACE 45.1 – Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů;
 • NACE 45.3 – Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů;
 • NACE 45.4 – Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím;
 • NACE 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel;
 • NACE 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)

Co musela řada obchodníků udělat? A stihli jste to všechno včas?

 • Zažádat na finančním úřadu o autentizační údaje.
 • Přihlásit se na daňový portál, zadat údaje o provozovnách (včetně eshopu) a vygenerovat si certifikát.
 • Pořídit hardware, nahrát certifikát, seznámit se s obsluhou.
 • Zařídit stabilní internetové připojení.

 

Pro řadu subjektů vznikly otázky, co vše je možno z EET vyjmout. Zákon stanoví výjimku pro příjmy, které jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé. Tím může být jednorázový či výjimečný příjem, např. platba za ojedinělý prodej vyřazeného majetku, zcela výjimečná (jednorázová) úhrada faktury v hotovosti.  Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují formální i materiální znaky evidované tržby, je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé příjmy nejedná. Příkladem může být prodejce elektromotorů, kterému odběratelé platí výhradně bankovním převodem, a který pronajímá čtvrtletně kantýnu za 5 000 Kč v hotovosti – nejedná se o ojedinělý příjem, vznikne povinnost k EET.

Dalším příkladem může být prodejce náhradních dílů do automobilů, který má pouze jednoho zákazníka, jemuž prodá obalové materiály za cca 10 000 Kč měsíčně v hotovosti – nejedná se o ojedinělý příjem, vznikne povinnost k EET.

Dalším specifickým případem jsou podnikatelé, u nichž jsou příjmy z prodeje pouze minoritní činností
a jejichž hlavní činnost bude zařazena do EET až v další fázi. Pokud chtějí příjmy z prodeje posuzovat jako příjmy z minoritní činnosti, pak musí tato činnost splňovat kritéria stanovená Metodickým pokynem GFŘ:

 • není provozována v samostatné provozovně,
 • platby z ní tvoří maximálně 49 % celkových plateb provozovny (posuzují se platby, které splňují znaky evidované tržby) a
 • nepřevyšují 175 000 Kč v dané provozovně za kalendářní rok.

Příkladem může být veterinární lékař specializující se na ošetřování psů, který ve své ordinaci kromě poskytování svých služeb prodává také speciální kosmetiku na psí srst.

Pokud by povinnost evidovat tržby z minoritní činnosti spadala do dřívější fáze EET než činnost hlavní, lze tržby z minoritní činnosti evidovat až od okamžiku povinnosti evidovat hlavní činnost.

Tento článek a mnoho dalších můžete nalézt na http://www.tpa-group.cz/cs/c/publikace-novinky/novinky/eet-vstupuje-do-druhe-faze?utm_source=newsletter&utm_campaign=2_2017&utm_medium=email&utm_content=eet_vstupuje_do_druhe_faze