Účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • kontrola účetních dokladů po formální stránce
 • vystavení přehledů z účetního softwaru
 • řízení a vymáhání pohledávek
 • řízení a plánování hotovosti, příprava pravidelných výkazů pro rozhodování
 • komunikace se třetími stranami – dodavateli, zákazníky a obchodními partnery
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a kontrolních hlášení
 • zastupování v případě daňové kontroly
 • účetní poradenství
 • zpracování účetní závěrky – zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu k účetní závěrce
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů FO, PO, dani silniční, darovací aj.
 • evidence hmotného i nehmotného majetku, vedení inventárních karet majetku a odpisů dle jednotlivých druhů
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • evidence příjmů a výdajů
 • vedení evidence majetku a závazků
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a kontrolních hlášení
 • příprava podkladů ke kontrole
 • archivace dokladů
 • evidence hmotného i nehmotného majetku, vedení inventárních karet majetku a odpisů dle jednotlivých druhů
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů, dani silniční, darovací aj.
 • vystavení různých přehledů z účetního softwaru
 • kontrola účetních dokladů po formální stránce

Mzdové účetnictví

 • komplexní zpracování mezd dle aktuální legislativy
 • průběžný výpočet mzdy dle zadaných podkladů
 • zhotovení měsíčních výkazů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • zastupování na úřadech při přihlášení či odhlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • výpočet vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou, tisk a elektronické podání včetně všech příloh
 • tisk výplatních pásek
 • vystavení potvrzení o zaměstnání
 • výpočet exekucí
 • výpočty náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti
 • příprava a tisk smluv, výpovědí, žádostí o lékařskou prohlídku a jiné
 • zpracování trvalých i mimořádných záloh na mzdu